Herunder kan du finde yderligere oplysninger hos Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, Statsforvaltningen, 33 bekendtgørelser, cirkulærer m.v. samt 121 afgørelser:


Supplerende litteratur
2018
BEK nr 766 af 06/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption
BEK nr 765 af 06/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsordenen for Adoptionsnævnet
BEK nr 764 af 06/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption
BEK nr 1865 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd
BEK nr 1863 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om adoption
VEJ nr 11366 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om adoption
VEJ nr 11365 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om frigivelse af børn til national adoption
SKR nr 9520 af 25/06/2018 - Gældende
Skrivelse om tilføjelse til skrivelse af 1. januar 2016 om akkreditering af Danish International Adoption til at yde adoptionshjælp
SKR nr 9039 af 15/01/2016 - Gældende
Orienteringsskrivelse om det familieretlige område i relation til Færøerne og Grønland (Til Ankestyrelsen, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland)
SKR nr 9820 af 01/01/2016 - Gældende
Skrivelse om akkreditering af Danish International Adoption til at yde adoptionshjælp
SKR nr 9847 af 25/06/2003 - Gældende
Skrivelse om behandling af sager om tvangsadoption
SKR nr 9420 af 19/03/1999 - Gældende
Skrivelse om oplysningsniveauet i sager om kinesiske børn, der bringes i forslag til danske adoptionsansøgere
SKR nr 9278 af 20/04/1998 - Gældende
Skrivelse af 20/04-1998 vedr. betydningen af celleforandringer i livmoderhalsen (dysplasi) i relation til godkendelse som adoptant
SKR nr 9277 af 20/04/1998 - Gældende
Skrivelse af 20/04 1998 vedrørende sukkersygepatienters godkendelse som adoptivforældre
SKR nr 9329 af 25/11/1997 - Gældende
Skrivelse af 25/11-1997 vedr. anvisning af børn, som er raske smittebærere af hepatitis B (leverbetændelse)
SKR nr 9279 af 10/07/1997 - Gældende
Skrivelse af 10/06-1997 vedr. sukkersygepatienters godkendelse som adoptivforældre
SKR nr 9280 af 12/12/1996 - Gældende
Skrivelse af 12/12 1996 vedrørende mulighed for at en søskende til et adoptivbarn i Danmark placeres i samme familie
SKR nr 11439 af 21/10/1981 - Gældende
Skrivelse om psykiatriske og psykologiske undersøgelser i adoptionssager.
SKR nr 11481 af 12/11/1976 - Gældende
Skrivelse om fremsendelse af klagesager til adoptionsnævnet.
CIS nr 61 af 16/07/2012 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udenlandske adoptionsafgørelser
CIS nr 9315 af 25/06/2009 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om nye regler på adoptionsområdet
CIS nr 9824 af 27/06/2005 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om statsamternes mulighed for at få assistance i familieretlige sager fra danske ambassader og andre repræsentationer
CIS nr 9600 af 28/06/2002 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om rejsning af faderskabssager i forbindelse med sager om bortadoption
CIS nr 11155 af 08/10/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende adoptionsansøgere der lider af sygdommen arvelig trombofili (Til samtlige adoptionssamråd og socialforvaltninger.)
CIS nr 11061 af 15/06/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende sukkersyges godkendelse som adoptivforældre (Til samtlige adoptionssamråd og socialcentre, Adoptionsnævnet og Adoption og Samfund)
CIS nr 11395 af 03/04/1986 - Gældende
Cirkulærskrivelse om forundersøgelse af ansøgere, der i hjemmet har 2 adoptivbørn eller 3 børn i alt.
CIS nr 11230 af 13/02/1986 - Gældende
Cirkulærskrivelse om sukkersygepatienters godkendelse som adoptivforældre.
CIS nr 11218 af 29/04/1985 - Gældende
Cirkulærskrivelse om udarbejdelse af halvårlige statistikker vedrørende sager om godkendelse som adoptant.
CIS nr 11250 af 06/04/1982 - Gældende
Cirkulærskrivelse om væsentlige ændringer i ansøgernes forhold under adoptionssagens forløb (f.eks. graviditet).
MED nr 11087 af 01/02/1984 - Gældende
Meddelelse om godkendelse af ansøgere, der er behandlet for ondartede sygdomme (kræft, leukæmi m.v.).
MED nr 11131 af 16/02/1983 - Gældende
Meddelelse om serologisk test for syfilis (WR-prøve) i sager om adoption af udenlandske børn.
MED nr 11685 af 08/12/1980 - Gældende
Meddelelse om indhentelse af udtalelser fra dagplejemødre, børnehaver m.v.
MED nr 11655 af 11/11/1980 - Gældende
Meddelelse om sukkersygepatienters godkendelse som adoptivforældre.
KEN nr 10203 af 06/12/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 93-17 om adoption uden samtykke - manglende forældreevne - barnets tilknytning til plejefamilie - særlige tilfælde - dokumentationskrav - krav til indstilling
KEN nr 10045 af 03/11/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 79-17 om stedbarnsadoption - samlivskrav - rugemor - egg sharing
KEN nr 9037 af 26/01/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 2-17 om stedbarnsadoption - aldersforskel - faktisk forælder/barn forhold - barnets bedste
KEN nr 9881 af 08/09/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 54-16 om adoption - stedbarnsadoption - surrogatmoderskab - rugemor - rugemødre - vederlag
KEN nr 81 af 04/05/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om adoption - parter - indkaldelse - barn under 1 år - opsamlingsbestemmelse (Principafgørelse 180-11 fra Ankestyrelsen om lov om adoption)
KEN nr 60471 af 14/12/1998 - Gældende
Adoption. Sagsbehandling. Specialundersøgelse
KEN nr 60472 af 16/11/1998 - Gældende
Adoption. Ressourcer
KEN nr 60470 af 29/09/1998 - Gældende
Afslag på familieadoption da slægtskabet mellem barnet og den ene adoptant ikke kunne dokumenteres
KEN nr 60469 af 14/07/1998 - Gældende
Afslag på stedbarnsadoption på grund af barnets alder
KEN nr 60473 af 22/06/1998 - Gældende
Adoption. Godkendelsens indhold
KEN nr 60474 af 09/03/1998 - Gældende
Adoption. Matching
KEN nr 60468 af 10/02/1998 - Gældende
Afslag på stedbarnsadoption af 30-årig
KEN nr 60419 af 02/12/1997 - Gældende
Adoption. Barn nr. 3-reglen
KEN nr 9230 af 24/11/1997 - Gældende
Afslag på stedbarnsadoption af 33- og 35-årig
KEN nr 60416 af 14/11/1997 - Gældende
Adoption. Matching - præmaturt barn
KEN nr 60417 af 30/09/1997 - Gældende
Adoption. Helbred - kolostomi
KEN nr 60418 af 19/08/1997 - Gældende
Adoption. Helbred - sukkersyge
KEN nr 60420 af 28/01/1997 - Gældende
Adoption. Helbred - hudsygdom
KEN nr 9254 af 17/12/1996 - Gældende
Adoption. Helbred cancer i livmoderen
KEN nr 60404 af 17/12/1996 - Gældende
Adoption. Matching. Sagsbehandling
KEN nr 9255 af 12/11/1996 - Gældende
Adoption. Matching
KEN nr 60405 af 25/06/1996 - Gældende
Adoption. Kriminalitet
KEN nr 60410 af 02/06/1996 - Gældende
Adoption. Flere børn. Sagsbehandling
KEN nr 60407 af 15/05/1996 - Gældende
Adoption. Helbred Morbus Crohn
KEN nr 60409 af 09/05/1996 - Gældende
Adoption. Helbred Morbus Crohn
KEN nr 60408 af 07/05/1996 - Gældende
Adoption. Helbred
KEN nr 60406 af 07/05/1996 - Gældende
Adoption. Berostillelse
KEN nr 11082 af 20/02/1996 - Gældende
Adoption - Alder - Flere børn - Sagsbehandling
KEN nr 11081 af 20/02/1996 - Gældende
Adoption - Alder
KEN nr 11075 af 15/02/1996 - Gældende
Adoption - Helbred
KEN nr 11021 af 18/01/1996 - Gældende
Adoption - Helbred - Sagsbehandling
KEN nr 11600 af 27/10/1995 - Gældende
Adoption - Barn nr. 3-reglen
KEN nr 11599 af 27/10/1995 - Gældende
Adoption - Helbred
KEN nr 11598 af 27/10/1995 - Gældende
Adoption - Barn nr. 3-reglerne - Specialundersøgelse
KEN nr 11269 af 17/05/1995 - Gældende
Adoption - Enlig - Barn nr. 3-reglen - Alder
KEN nr 11179 af 29/03/1995 - Gældende
Adoption - Sagsbehandling - Forvaltningsloven
KEN nr 9405 af 26/01/1995 - Gældende
Stedbarnsadoption af 30-årig
KEN nr 11291 af 26/08/1994 - Gældende
Adoption - Enlig - Samlever
KEN nr 11131 af 24/06/1994 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptanter. Matching. Barn bragt i forslag udenfor abstrakt godkendelse.
KEN nr 11045 af 16/03/1994 - Gældende
Adoption. Plejebørn. Børn over 18 år
KEN nr 11036 af 09/02/1994 - Gældende
Adoption Godkendelse som adoptant Ansøgningstidspunkt
KEN nr 11097 af 08/10/1993 - Gældende
Adoption. Ophævelse.
KEN nr 11075 af 18/08/1993 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Anvisning.
KEN nr 11042 af 02/07/1993 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Berostillelse. Aldersbetingelser.
KEN nr 11041 af 01/07/1993 - Gældende
Adoption. Barnets samtykke. Barnet over 18 år.
KEN nr 11028 af 30/04/1993 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Ansøgningstidspunkt.
KEN nr 11178 af 16/11/1992 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptanter. Barn nr. 2.
KEN nr 11177 af 16/11/1992 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Forundersøgelse. Barnløshedsbehandling
KEN nr 9263 af 13/10/1992 - Gældende
Adoption. Flere børn
KEN nr 11301 af 18/12/1991 - Gældende
Adoption. Ophævelse af adoption. Barnet under 18 år. Barnets tarv.
KEN nr 11235 af 26/10/1991 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet under 18 år. Erklæring mod adoption. Opfostring.
KEN nr 11229 af 23/10/1991 - Gældende
Adoption. Klageberettigede i anvisningssager.
KEN nr 11179 af 04/09/1991 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Enlig.
KEN nr 11175 af 08/08/1991 - Gældende
Adoption. Tvangsadoption.
KEN nr 11168 af 24/07/1991 - Gældende
Adoption. Familieadoption. Dokumentation for slægtskab.
KEN nr 11087 af 12/06/1991 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Helbredsmæssige forhold. Anorexia nervosa.
KEN nr 11082 af 06/06/1991 - Gældende
Adoption Ulovlig formidling.
KEN nr 9264 af 30/05/1991 - Gældende
Adoption. Enlig. Samlever
KEN nr 11074 af 21/05/1991 - Gældende
Adoption. Ophævelse af adoption. Barnet under 18 år. Barnets tarv.
KEN nr 11053 af 24/04/1991 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Helbredsmæssige forhold. Crohns sygdom.
KEN nr 11052 af 24/04/1991 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Forundersøgelse. Alderskravet i forbindelse med ansøgning om barn nr. 2.
KEN nr 11026 af 30/03/1991 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Aldersbetingelser. Større børn.
KEN nr 11045 af 06/03/1991 - Gældende
Adoption. Ændring af ældre adoptionsbevilling.
KEN nr 11036 af 13/02/1991 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Alderskravet.
KEN nr 11033 af 12/02/1991 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption af udenlandsk barn. Erklæring mangler. De biologiske forældre skilt.
KEN nr 11018 af 31/01/1991 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet under 18 år. Erklæring mod adoption. Kontakt mellem barnet og den biologiske far.
KEN nr 11016 af 24/01/1991 - Gældende
Adoption. Familieadoption. Manglende samtykke fra de biologiske forældre i udlandet.
KEN nr 11153 af 18/09/1990 - Gældende
Adoption. Aldersdispensation. Stedbarnsadoption.
KEN nr 11147 af 15/08/1990 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Helbredsmæssige forhold. Testikelkræft.
KEN nr 11123 af 20/07/1990 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Anvisningssag. Dispensation fra aldersbetingelser.
KEN nr 11092 af 13/06/1990 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet over 18 år.
KEN nr 11090 af 13/06/1990 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Barn nr. 2. Ansøgning indgivet inden 'rimelig tid' efter barn nr. 1. Udvidelse af godkendelse til et præmaturt barn.
KEN nr 11082 af 09/05/1990 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Dokumentation for samlivskravet.
KEN nr 11053 af 06/03/1990 - Gældende
Adoption. Særlig tilknytning til barnet.
KEN nr 11106 af 17/11/1989 - Gældende
Adoption. Ophævelse af adoption. Barnet under 18 år. Barnets tarv.
KEN nr 11077 af 14/09/1989 - Gældende
Adoption. Fremmedadoption. Udenlandsk adoption.
KEN nr 11067 af 16/08/1989 - Gældende
Adoption. Familieadoption. Til gavn for barnet.
KEN nr 11011 af 01/02/1989 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Helbredsmæssige forhold. Epilepsi og oligofreni.
KEN nr 11092 af 22/06/1988 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Helbredsmæssige forhold. Hodgkins sygdom.
KEN nr 11228 af 16/12/1987 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Religiøs overbevisning, Indre Mission.
KEN nr 11206 af 05/11/1987 - Gældende
Adoption. Særlig tilknytning til barnets biologiske forældre.
KEN nr 11194 af 23/10/1987 - Gældende
Adoption. Generelle retningslinier for godkendelse som adoptant. Straffeattest.
KEN nr 11149 af 12/08/1987 - Gældende
Adoption. Betydning af ensidigt indhentet psykolograpport. Forundersøgelse.
KEN nr 11140 af 07/08/1987 - Gældende
Adoption. Fremmedadoption. Udenlandsk samtykke.
KEN nr 11065 af 05/05/1987 - Gældende
Adoption. Aldersdispensation. Stedbarnsadoption.
KEN nr 11011 af 14/01/1987 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Barn nr. 3. Handicappet barn.
KEN nr 11071 af 16/12/1986 - Gældende
Adoption. Særlig tilknytning til barnets biologiske forældre.
KEN nr 11161 af 10/12/1986 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Helbredsforhold. Urticariaudbrud. Anafylaktiske shock.
KEN nr 11121 af 20/08/1986 - Gældende
Adoption. Godkendelse til optagelse på venteliste til dansk barn. Muligheden for at opstille betingelser for den senere godkendelse.
KEN nr 11040 af 19/02/1986 - Gældende
Adoption. Forundersøgelse. Helbredsmæssige forhold. Livmoderkræft. Carcinoma in situ cervicisuteri.
KEN nr 11076 af 16/10/1985 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet over 18 år. Opfostring.
KEN nr 11043 af 25/03/1985 - Gældende
Adoption. Familieadoption. Til gavn.
KEN nr 11073 af 22/08/1984 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Helbredsmæssige forhold. Muskelsvindsygdom.
KEN nr 11119 af 30/11/1983 - Gældende
Adoption. Ophævelse af adoption. Barnet over 18 år.
KEN nr 11149 af 31/08/1983 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Helbredsmæssige forhold. Kronisk forgiftning på grund af opløsningsmidler.
KEN nr 11070 af 31/08/1983 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Helbredsmæssige forhold. Kronisk forgiftning på grund af opløsningsmidler.
KEN nr 11025 af 16/03/1983 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptanter. Udenlandsk barn.
KEN nr 11150 af 06/10/1982 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptanter. Religiøs tilhørsforhold. Pinsemissionen.
KEN nr 11085 af 17/06/1981 - Gældende
Adoption. Optagelse på venteliste til dansk barn. Tidspunktet for optagelse på venteliste ved genoptagelse af sag efter at den kun var henlagt på grund af passivitet.
AFG nr 10350 af 04/05/1999 - Gældende
Adoption. Helbred. Morbus Hodgkin. Sagsbehandling
AFG nr 10349 af 25/03/1999 - Gældende
Adoption. Helbred. Overvægt
AFG nr 10348 af 25/03/1999 - Gældende
Adoption. Barn nr. 3-reglen
AFG nr 10346 af 25/03/1999 - Gældende
Adoption. Helbred. Dissemineret sclerose
AFG nr 10344 af 25/03/1999 - Gældende
Adoption. Helbred
AFG nr 10343 af 25/03/1999 - Gældende
Adoption. Enlig. Samlever
AFG nr 10340 af 25/03/1999 - Gældende
Adoption. Ressourcer. Samlivskrav
AFG nr 10341 af 15/03/1999 - Gældende
Adoption. Sagsbehandling. Boligforhold
UDT nr 11153 af 22/10/1992 - Gældende
Adoption. Oplysning om biologisk slægt.
UDT nr 11135 af 08/10/1992 - Gældende
Udenlandske familieadoptioner.
UDT nr 11282 af 05/12/1991 - Gældende
Adoption. Fremmedadoption. Udenlandsk adoption.
UDT nr 11244 af 31/10/1991 - Gældende
Adoption under verserende faderskabssag.
UDT nr 11097 af 26/06/1991 - Gældende
Adoption. Private fremmedadoptioner. Gruppe 2-sager, hvor ansøgerne ønsker at følge de danske regler.
UDT nr 11095 af 26/06/1991 - Gældende
Adoption. Private fremmedadoptioner. Gruppe 2-sager, hvor ansøgerne ønsker at følge de danske regler.
UDT nr 11076 af 23/05/1991 - Gældende
Adoption. Beskrivelse af adoptionsreglerne.
UDT nr 11017 af 29/01/1991 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption af udenlandsk barn. Erklæring mangler. Barn født uden for ægteskab.
UDT nr 11220 af 21/12/1990 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption. Kompetencespørgsmål. Ansøger ej domicileret i Danmark.
UDT nr 11146 af 15/08/1990 - Gældende
Adoption. De formidlende organisationers kontaktsteder i udlandet.
UDT nr 11066 af 14/08/1989 - Gældende
Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet over 18 år. Opfostring.
UDT nr 11057 af 23/06/1989 - Gældende
Adoption. Generelle retningslinier for godkendelse som adoptant. Placering af mere end 2 søskende hos samme adoptanter.
UDT nr 11205 af 04/11/1987 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Godkendelsens indhold. Barnets alder.
UDT nr 11160 af 19/12/1985 - Gældende
Adoption. Godkendelse som adoptant. Helbredsmæssige forhold. Observationstid ved kræftsygdomme.