Herunder kan du søge efter yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:

 

Supplerende litteratur


BEK nr 1134 af 12/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vielse i anerkendte trossamfund
BEK nr 1494 af 11/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag
(Bidragsbekendtgørelsen)
BEK nr 1493 af 11/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab
(Ægteskabsbekendtgørelsen)
BEK nr 1860 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om separation og skilsmisse
BEK nr 1303 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse
BEK nr 547 af 15/12/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om vielse inden for folkekirken
BEK nr 545 af 13/12/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet.
CIR1H nr 7 af 26/01/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om indgåelse af ægteskab
CIR nr 137 af 26/09/1989 - Gældende
Skrivelse til statsamterne om fremtidig praksis med hensyn til aftrapning af ægtefællebidrag
CIR nr 260 af 16/12/1969 - Gældende
Cirkulære om kirkelig vielse uden for folkekirken (Til amtmændene og Københavns magistrat.)
CIR nr 258 af 15/12/1969 - Gældende
Cirkulære om vielse inden for folkekirken. (til biskopperne)
CIR nr 9210 af 17/04/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
CIR nr 29 af 04/05/2005 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om opløsning af ægteskab
VEJ nr 9038 af 18/01/2018 - Gældende
Vejledning om behandling af ægteskabssager
(Ægteskabsvejledningen)
VEJ nr 10286 af 15/12/2017 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område
VEJ nr 10278 af 11/12/2017 - Gældende
Vejledning om separation og skilsmisse
(Skilsmissevejledningen)
VEJ nr 10275 af 11/12/2017 - Gældende
Vejledning om børne- og ægtefællebidrag
(Bidragsvejledningen)
VEJ nr 10274 af 11/12/2017 - Gældende
Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag
VEJ nr 10276 af 10/12/2017 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2018
VEJ nr 9349 af 06/04/2017 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2017
VEJ nr 9093 af 11/02/2016 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2016
VEJ nr 11349 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om international kompetence i sager om separation og skilsmisse
VEJ nr 11344 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet
VEJ nr 9715 af 01/07/2015 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2015
VEJ nr 9945 af 24/11/2014 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2014
VEJ nr 9098 af 20/03/2013 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2013
VEJ nr 20 af 14/03/2012 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2012
VEJ nr 9857 af 11/12/2008 - Gældende
Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag i 2009
SKR nr 9027 af 23/01/2018 - Gældende
Skrivelse om kommunernes prøvelse af ægteskabsbetingelserne i sager, hvor en part er udlænding (Til samtlige kommuner (Vielseskontoret/Borgerservice))
SKR nr 10277 af 10/12/2017 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2018
SKR nr 10357 af 15/12/2016 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2017
SKR nr 9039 af 15/01/2016 - Gældende
Orienteringsskrivelse om det familieretlige område i relation til Færøerne og Grønland (Til Ankestyrelsen, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland)
SKR nr 11286 af 16/12/2015 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2016
SKR nr 12070 af 05/09/1989 - Gældende
Ægteskab. Hjemmevielse.
SKR nr 147 af 14/08/1924 - Gældende
Skrivelse om betydningen af sindssygdom for skilsmisse ved bevilling.
CIS nr 9298 af 05/05/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fremsendelse af prøvelsesattest med digital post i Danmark, Færøerne og Grønland
CIS nr 9794 af 12/12/2013 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2014
CIS nr 106 af 21/12/2011 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2012
CIS nr 9677 af 14/12/2010 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2011
CIS nr 9958 af 17/12/2009 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2010
CIS nr 9768 af 12/12/2005 - Gældende
Vejledende indtægtsgrænser m.v. for 2006 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag
CIS nr 9824 af 27/06/2005 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om statsamternes mulighed for at få assistance i familieretlige sager fra danske ambassader og andre repræsentationer
CIS nr 9659 af 08/12/2004 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser m.v. i 2005 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag
CIS nr 9807 af 11/12/2003 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser m.v. i 2004 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag
(Til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland)
CIS nr 9602 af 13/12/2002 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser i 2003 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag
CIS nr 11115 af 11/03/1991 - Gældende
Skrivelse om vurderingen af erhvervsevne ved overgang til efterløn eller pension
CIS nr 12002 af 25/01/1990 - Gældende
Cirkulærskrivelse om mægling i sager om separation og skilsmisse (Til biskopperne)
CIS nr 12000 af 25/01/1990 - Gældende
Cirkulærskrivelse om mægling i sager om separation og skilsmisse (Til biskopperne)
CIS nr 12048 af 29/09/1989 - Gældende
Cirkulærskrivelse om mægling i sagen om separation og skilsmisse. Til biskopperne

KEN nr 10034 af 31/08/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. inddrivelse – betalingsevnevurdering – frivilligt fastsat ægtefællebidrag
KEN nr 11112 af 19/10/1993 - Gældende
Ægtefællebidrag. Fratrædelsesgodtgørelse og betydningen heraf for bidragsfastsættelse.
KEN nr 11031 af 18/06/1993 - Gældende
Ægtefællebidrag. Manglende udnyttelse af erhvervsevnen.
KEN nr 11095 af 21/01/1992 - Gældende
Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Passivitet med at søge bidraget forhøjet/ændret. Indrettelsessynspunkter.
KEN nr 11061 af 06/01/1992 - Gældende
Udenlandsk skilsmisse. Ægteskabsforbud. Thailand.
KEN nr 11283 af 05/12/1991 - Gældende
Ægtefællebidrag/hustrubidrag. T-samliv. Ikke fælles bopæl/økonomi.
KEN nr 11241 af 29/10/1991 - Gældende
Bidragssager generelt. Indkomstopgørelse. Skattefrie indtægter og lavere beskattede indtægter. Sømandsindtægter/DIS-indtægter.
KEN nr 11232 af 24/10/1991 - Gældende
Islamisk vielse. Manglende bemyndigelse til at forrette vielser.
KEN nr 11210 af 08/10/1991 - Gældende
Skilsmisse ved bevilling. Mandens adresse ukendt.
KEN nr 11208 af 07/10/1991 - Gældende
Aldersdispensation til indgåelse af ægteskab uanset ung alder.
KEN nr 11172 af 02/08/1991 - Gældende
Skilsmisse på grund af mandens vold mod hustruen.
KEN nr 11163 af 19/07/1991 - Gældende
Udenlandsk skilsmisse. Egypten. Statsborgerskab. International kompetence.
KEN nr 11140 af 05/07/1991 - Gældende
Kompetence til at behandle ansøgning om skilsmissebevilling for danske, bosat i udlandet. Skilsmissebevilling nægtet, uanset skilsmisse ikke kan opnås i udlandet.
KEN nr 11079 af 03/06/1991 - Gældende
Skilsmisse på udenlandsk ambassade i Danmark. Marokko.
KEN nr 11078 af 28/05/1991 - Gældende
Kompetence til behandling af skilsmisseansøgning.
KEN nr 11067 af 11/05/1991 - Gældende
Fritagelse for at fremlægge dødsattest. Iran.
KEN nr 11060 af 07/05/1991 - Gældende
Fritagelse for at fremlægge dødsattest. Somalia.
KEN nr 11056 af 01/05/1991 - Gældende
Bidragssager generelt. Indkomstopgørelse. Arbejdsgiverens pensionsbidrag.
KEN nr 11041 af 27/02/1991 - Gældende
Aldersdispensation til indgåelse af ægteskab uanset ung alder. Begge parter under 18 år.
KEN nr 11019 af 04/02/1991 - Gældende
Udenlandsk skilsmisse. Dominicanske Republik. International kompetence.
KEN nr 11231 af 28/12/1990 - Gældende
Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Berettigedes ringe behov. Åbenbar urigtig afgørelse. Afvigelse fra sædvanlig udmålingspraksis.
KEN nr 11207 af 14/12/1990 - Gældende
Udenlandsk skilsmisse Pakistan Forstødelsesskilsmisse Talaq Den Centrale Politimyndighed.
KEN nr 11205 af 11/12/1990 - Gældende
Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Bidragsberettigedes erhvervsevne. Bidragssager generelt. Ændring med tilbagevirkende kraft. Lang sagsbehandlingstid.
KEN nr 11117 af 11/07/1990 - Gældende
Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Aftrapning. Samliv over 20 år. Særlige omstændigheder.
KEN nr 11095 af 15/06/1990 - Gældende
Ægtefællebidrag. Aftrapning. Samliv under 20 år. Ikke særlige omstændigheder. Bidrag på 900 kr. ikke af ubetydelig størrelse.
KEN nr 11086 af 14/05/1990 - Gældende
Ægtefællebidrag. Aftrapning. Samliv over 20 år. Ikke særlige omstændigheder.
KEN nr 11103 af 13/11/1989 - Gældende
Ægtefællebidrag. Selvstændige erhvervsdrivende. Landbrug. Nedskrivninger. Renteudgifter. Bidragspligtiges lave indkomst. Regnskaber.
KEN nr 11099 af 10/11/1989 - Gældende
Bidragssager generelt. Indkomstopgørelse/udgifter. Hvem betragtes som selvstændig erhvervsdrivende. Selskabskonstruktioner/ejerforhold. Erhvervsevne.
KEN nr 11046 af 02/06/1989 - Gældende
Udenlandsk vielse. Stedfortræder. Iran. Ordre public.
KEN nr 11215 af 21/12/1988 - Gældende
Ægtefællebidrag. Udnyttelse af erhvervsevne. Ny første instans behandling.
KEN nr 11086 af 08/06/1988 - Gældende
Kommunens indtrædelsesret efter BIL § 8, stk. 2. Åbenbar urigtighed. Ægtefællebidrag. Tilbagevirkende kraft.
KEN nr 11064 af 06/05/1988 - Gældende
Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Særlig om forholdet til bodelingen. Åbenbart urigtigt økonomisk grundlag. Fiktiv renteindtægt af kapital.
KEN nr 11193 af 23/10/1987 - Gældende
Aftale om børnebidrag. Betingelserne for at tilsidesætte § 17-aftale. Bristede forudsætninger. Camoufleret ægtefællebidrag.
KEN nr 11152 af 18/08/1987 - Gældende
Ægtefællebidrag. Skattepligt i udlandet. Værdi af fri bil. Begyndelsestidspunkt ved førstegangsfastsættelse.
KEN nr 11105 af 15/07/1987 - Gældende
Udenlandsk vielse/ægteskab Ordre public Bigami Polygami Libanon
KEN nr 11067 af 14/05/1987 - Gældende
Spørgsmål om afkald på retten til skilsmisse efter ægteskabslovens § 33.
KEN nr 11050 af 23/04/1987 - Gældende
Bidragssager generelt. Udgifter. Regnskabsproblemer. Selvstændige erhvervsdrivende. Medhjælpende ægtefælle erstattet af lønnet medhjælp.
KEN nr 11122 af 27/08/1986 - Gældende
Børnebidrag. Ægtefællebidrag. Indkomstopgørelser. Kapitalindtægter, der modsvares af renteudgifter.
KEN nr 11131 af 28/11/1985 - Gældende
Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Begyndelsestidspunktet i 1. instans. 1. gangs fastsættelse efter to-instans behandling i retten af skilsmisse. Sen ansøgning. Passivitet.
KEN nr 11036 af 25/04/1983 - Gældende
Brud på separation. Genoptagelse/fortsættelse af samliv.
AFG nr 9435 af 29/12/1998 - Gældende
Ægtefællebidrag. Erhvervsdrivendes bidragsevne
AFG nr 9429 af 03/11/1998 - Gældende
Retskraftspåtegning på dansk skilsmissebevilling
AFG nr 9442 af 25/09/1998 - Gældende
Ægtefællebidrag. Lav indtægt hos bidragspligtige
AFG nr 9436 af 25/09/1998 - Gældende
Vielse. Kompetence til at forrette vielse. Efterfølgende godkendt
AFG nr 9428 af 05/08/1998 - Gældende
Ægteskab. Tilladelse til ægteskab med stedbarn
AFG nr 9437 af 07/07/1998 - Gældende
Ægtefællebidrag. International kompetence
AFG nr 9433 af 19/06/1998 - Gældende
Ægtefællebidrag. Aftrapning.
UDT nr 11017 af 30/01/1992 - Gældende
Vidner ved vielser.
UDT nr 11256 af 15/11/1991 - Gældende
Udenlandsk separation som grundlag for skilsmisse i Danmark i medfør af ægteskabslovens § 31.
UDT nr 11149 af 08/07/1991 - Gældende
Bigami. Ægtefæller gift først i Sverige, dernæst i Danmark, begge gange med hinanden.