Herunder kan du søge efter yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:
SKR nr 9261 af 30/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Forældelsesmæssige virkninger af genoptagelsestilsagn - styresignal
SKR nr 9200 af 30/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Forældelsesmæssige virkninger af genoptagelsestilsagn - styresignal
SKR nr 9362 af 16/06/2008 - Gældende
Skrivelse om Behandling af forældede krav i inddrivelsen
SKR nr 9116 af 01/04/2008 - Gældende
Skrivelse om Formueretlig forældelse af krav på omkostningsgodtgørelse
SKR nr 9128 af 11/02/2008 - Gældende
Skrivelse om Forældelsesafbrydende skridt
SKR nr 9106 af 25/01/2008 - Gældende
Skrivelse om De formueretlige forældelsesfrister vedrørende borgernes tilbagesøgningskrav


KEN nr 9285 af 26/04/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-18 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - lønloft - sagsoplysning - efterregulering - tilbagebetaling - forældelse
KEN nr 10191 af 12/10/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - medhold
KEN nr 9836 af 31/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 65-17 om arbejdsskade - forældelse - ulykke - forældelseslovens 30-årige absolutte frist - forlængelse af genoptagelsesfristen
KEN nr 9536 af 16/06/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 30-16 om forældelse - arbejdsskade - Højesteret - lovvalg - lovområde - § 36
KEN nr 9496 af 06/06/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 24-16 om sygedagpenge - forældelse - Højesterets dom
KEN nr 9739 af 27/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion, etnisk oprindelse, hudfarve og race - ej medhold - kommuner - kompetence - sagsbehandling
KEN nr 9738 af 27/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - arbejdsvilkår - ej medhold - ej handicap - uanset handicap
KEN nr 9386 af 02/03/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - arbejdsvilkår - chikane - ej medhold - kompetence
KEN nr 11230 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
KEN nr 11229 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
KEN nr 11228 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
KEN nr 11227 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
KEN nr 11226 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
KEN nr 11225 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
KEN nr 11224 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
KEN nr 11223 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
KEN nr 11222 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
KEN nr 9982 af 04/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
KEN nr 9981 af 04/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
KEN nr 10423 af 25/02/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - handicap - afskedigelse - forældelse - ej medhold
KEN nr 9847 af 13/08/2014 - Gældende
SU - udenlandsk statsborger - arbejdstager - forældelse
KEN nr 9103 af 03/03/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 12-14 om børnebidrag - underholdsbidrag - forældelse - afbrydelse af forældelse - opkrævning
KEN nr 9063 af 07/02/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 8-14 om - pension - varmetillæg - tilbagebetaling - forældelse
KEN nr 9062 af 07/02/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 7-14 om - fleksjob - løntilskud - pensionsbidrag - efterbetaling - forældelse
KEN nr 10286 af 31/10/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
KEN nr 9370 af 20/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forældelse - selskabsskat og restskattetillæg med rentetillæg - henstand - udlæg
KEN nr 9806 af 14/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. pligt til at betale A-skat i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft
KEN nr 10383 af 30/09/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 208-10 om arbejdsskade - overgangsregel - absolut frist - foraeldelsesloven
KEN nr 9753 af 28/05/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forældelse af skattekrav – aftale om berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt
KEN nr 10736 af 01/10/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 200-09 om arbejdsskade - afbrydelse - forældelse - frist
KEN nr 9983 af 26/06/2009 - Gældende
Forældelse
KEN nr 10608 af 27/02/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-09 om arbejdsskade - forældelse - afbrydelse
KEN nr 11002 af 31/05/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-9-08 om bopæl i Canada - domstolen - EF - efterbetaling - EU - forældelse - social pension - statsborger - tilbagevirkende kraft
KEN nr 9918 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse køn - alder - afskedigelse - arbejdsvilkår - ej medhold - ligeløn - repressalier