Herunder kan du søge yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:
BEK nr 146 af 22/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.
VEJ nr 9047 af 24/01/2017 - Gældende
Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl
VEJ nr 11362 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om samvær
VEJ nr 11360 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven (Supplement til vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl og vejledning om samvær)
VEJ nr 11352 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v.
VEJ nr 11348 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser
VEJ nr 11344 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet
VEJ nr 9864 af 06/09/2007 - Gældende
Vejledning om anerkendelse af udenlandske afgørelser m.v. om forældremyndighed
SKR nr 9039 af 15/01/2016 - Gældende
Orienteringsskrivelse om det familieretlige område i relation til Færøerne og Grønland (Til Ankestyrelsen, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland)
CIS nr 9824 af 27/06/2005 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om statsamternes mulighed for at få assistance i familieretlige sager fra danske ambassader og andre repræsentationer


KEN nr 9036 af 26/01/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 1-17 om forhold under anbringelsen, konfirmation
KEN nr 10006 af 10/10/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-16 om samvær - midlertidig afgørelse - kontaktbevarende samvær - standardiseret minimumssamvær
KEN nr 9821 af 19/08/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-16 om samvær - bortfald af samvær - bopælsforælders ferie - ferie- og helligdagsperioder