BEK nr 981 af 27/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed i henhold til konkurrenceloven
BEK nr 980 af 27/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet
BEK nr 417 af 28/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler
BEK nr 1005 af 15/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner
BEK nr 175 af 22/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Konkurrenceankenævnet
BEK nr 171 af 22/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven
BEK nr 64 af 28/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler
BEK nr 63 af 28/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler
BEK nr 760 af 23/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen
BEK nr 739 af 23/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis
BEK nr 808 af 14/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven
BEK nr 590 af 20/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder
BEK nr 1076 af 28/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Konkurrencerådets beføjelser efter konkurrencelovens § 11 b i forhold til fritvalgsordninger efter anden lovgivning.
BEK nr 488 af 15/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen
BEK nr 467 af 08/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af offentlig støtte
BEK nr 622 af 16/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler
BEK nr 98 af 12/02/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Konkurrencestyrelsen vedrørende elektronisk kommunikation
BEK nr 949 af 18/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder
BEK nr 1029 af 17/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern
VEJ nr 10518 af 10/12/2014 - Gældende
Vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger - december, 2014
VEJ nr 9246 af 08/04/2013 - Gældende
Vejledning om processer i konkurrencesager
VEJ nr 104 af 26/06/1998 - Gældende
Vejledning om meddelelsespligten til Konkurrencestyrelsen om fusioner, virksomhedsovertagelser og sammenlægninger af virksomheder