Nedenfor kan du søge efter yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:


Supplerende litteratur

BEK nr 137 af 12/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer
BEK nr 1510 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner
BEK nr 84 af 27/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om frit valg-ordninger i konkurs
BEK nr 1363 af 19/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om gældssanering
CIR nr 174 af 15/10/1956 - Gældende
Cirkulære om meddelelse af dødsfald og konkurs til folkeregister og skattevæsen. (Til præsidenten for Københavns Byret og samtlige skifteretter).
SKR nr 223 af 29/12/1934 - Gældende
Cirkulære til samtlige Skifteretter angaaende Konkurs, som er erklæret i Danmark, og som omfatter Formue i Finland, Island, Norge eller Sverige.
CIS nr 11062 af 20/01/1984 - Gældende
Cirkulærskrivelse om indberetninger i henhold til konkursloven.
CIS nr 186 af 22/11/1983 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om begrænsning af statens modregningsret (Til samtlige ministerier og styrelser)
CIS nr 89 af 18/05/1979 - Gældende
Cirkulærskrivelse om anførsel af skyldnerens CPR-nummer ved bekendtgørelser vedrørende konkursboer (Til skifteretterne).


KEN nr 9752 af 17/09/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning og gældssanering
KEN nr 9748 af 10/05/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. delvis eftergivelse af restkøb vedrørende aktieavance
KEN nr 10924 af 11/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udenlandsk datterselskab ikke udtrådt af sambeskatning med dansk moderselskab i det indkomstår, hvori datterselskabet går konkurs
KEN nr 10894 af 01/05/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. sikkerhedsstillelse for registrering for A-skat, AM-bidrag samt momsregistrering
KEN nr 9728 af 18/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Konkursbo anset for skattepligt jf. konkursskatteloven § 14
KEN nr 10133 af 19/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. september 2002 vedr. Moms konkursbo bistand med underhåndssalg af ejendomme fra marginalpanthaver