Herunder kan du søge yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:


Supplerende litteratur

BEK nr 186 af 24/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
BEK nr 684 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser samt Revisornævnet
BEK nr 1468 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer
BEK nr 1045 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer
BEK nr 968 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder
BEK nr 967 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer
BEK nr 966 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet
BEK nr 965 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunal og regional revision
BEK nr 964 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Revisorrådet
BEK nr 962 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsvirksomhed
BEK nr 762 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation
BEK nr 735 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed
BEK nr 734 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet
BEK nr 728 af 15/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
BEK nr 727 af 15/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Revisornævnet
BEK nr 1536 af 09/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring
BEK nr 65 af 21/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om revisoreksamen og kvalifikationseksamen for henholdsvis statsautoriserede og registrerede revisorer
BEK nr 665 af 26/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Revisorkommissionen