Herunder kan du søge efter yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:

 

Supplerende litteratur


CIR nr 207 af 23/12/1999 - Gældende
Cirkulære om lov om skattefri virksomhedsomdannelse
SKR nr 11049 af 21/04/2015 - Gældende
Fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession - styresignal
SKR nr 10244 af 02/09/2009 - Gældende
Skrivelse om Skattefri virksomhedsomdannelse - stiftertilgodehavende - genoptagelse – styresignal
SKR nr 9123 af 07/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Skattefri virksomhedsomdannelse – ejendomsavance - ændring af praksis – genoptagelse - styresignal
SKR nr 9586 af 21/02/2006 - Gældende
Genoptagelse ændring af praksis vedrørende dispensation fra fristen for indsendelse af dokumenter til skattemyndighederne i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse

KEN nr 9749 af 07/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ændring af skattemæssige anskaffelsessum for anparter - virksomhedsomdannelse
KEN nr 9697 af 30/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsomdannelse - gæld i henhold til kassekredit
KEN nr 9397 af 12/05/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. dødsbos mulighed for skattefri omdannelse af personligt ejede virksomheder til et ApS – bindende svar (SKM2010.30.SR)
KEN nr 10218 af 24/10/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. virksomhedsomdannelse
KEN nr 10195 af 19/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. modregning af tab på ejendom i fortjeneste af andre ejendomme ved opgørelse af aktiers anskaffelsessum – skattefri virksomhedsdannelse
KEN nr 9185 af 05/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Salg af afskrivningsberettiget ejendom af selskab stiftet i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse - genvundne afskrivninger
KEN nr 10045 af 28/06/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefri virksomhedsomdannelse flere ejere udligning af negativ anskaffelsessum
KEN nr 9328 af 08/02/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Skattefri virksomhedsomdannelse.
KEN nr 10312 af 13/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. november 2003 vedr. virksomhedsomdannelse.
KEN nr 10303 af 02/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2. oktober 2003 vedr. tilbageført skattemæssig avance ved salg af ejendom
KEN nr 9702 af 18/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 18. september 2003 vedr. Regulering af skattefri virksomhedsomdannelse
KEN nr 10024 af 10/01/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10/1 2002 om Virksomhedsomdannelse og overdragelse af aktiver og passiver.
KEN nr 12812 af 28/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
AFG nr 9451 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Succession - to landbrugsejendomme - pengetanksreglen
AFG nr 10316 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattefri virksomhedsomdannelse - Udenlandsk fast driftssted - EU-ret
AFG nr 9691 af 19/06/2007 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse
AFG nr 9498 af 25/04/2006 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse bestående virksomhed
AFG nr 9478 af 25/04/2006 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse virksomhedsordningen - reduktion af negativ indskudskonto indskud af fuldt ud privat benyttet personbil
AFG nr 9639 af 11/10/2005 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse overdragelse af aktiepost reduktion af negativ indskudskonto tidspunkt for værdiansættelse - succession
AFG nr 9226 af 14/06/2005 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse omdannelse af øjenlægeklinik uden samtidig omdannelse af landbrugsvirksomhed
AFG nr 9356 af 15/06/2004 - Gældende
Reduktion af negativ indskudskonto skattefri virksomhedsomdannelse aktiver der ikke kan indgå i virksomhedsordningen ændring af praksis efter SKM2003.213.LR
AFG nr 9219 af 20/01/2004 - Gældende
Omgørelse Skattefri virksomhedsomdannelse
AFG nr 9270 af 20/05/2003 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af privat ejerboligdel - reduktion af negativ indskudskonto
AFG nr 9196 af 22/04/2003 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse - "anpartsregler"
AFG nr 9062 af 19/02/2002 - Gældende
Virksomhedsomdannelse kursen på omdannelsestidspunktet ved løbende afdrag på gæld
AFG nr 12150 af 20/02/2001 - Gældende
Bindende forhåndsbesked - skattefri virksomhedsomdannelse - interessentskab - udlejningsejendomme
UDT nr 9074 af 21/02/2006 - Gældende
Genoptagelse ændring af praksis vedrørende dispensation fra fristen for indsendelse af dokumenter til skattemyndighederne i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse
UDT nr 9042 af 02/02/2006 - Gældende
Afslag på dispensation fra fristen for indsendelse af dokumenter til skattemyndighederne i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse
UDT nr 9357 af 06/07/2004 - Gældende
Reduktion af negativ indskudskonto skattefri virksomhedsomdannelse aktiver der ikke kan indgå i virksomhedsordningen ændring af praksis efter SKM2003.213.LR